چرا دستمال مرطوب ؟

دستمالهای مرطوب امروزه در دنيا بخصوص در اروپا و امريکای شمالی مورد مصرف اکثريت مردم می باشد وبازار اين محصول در بين محصولات بافته نشده(Nonwovens) سريعترين رشد را در صنعت نساجی دنيا به خود اختصاص داده است. اين محصولات در چهار بخش عمده در بازارهای جهانی مورد شناسايی فرار ميگيرند:

---  مصرف کودکان

---  مصرف شخصی

---  مصرف خانگی             

---  مصرف صنعتی

آنچه که با بررسی بازار جهانی اين محصول می توان برداشت کرد آنست که بيشترين مصرف مربوط به کودکان بوده است که از سال 2003 ميلادی بطور متوسط دارای رشد سالانه 2 – 2.5 درصد می باشد. اما امروزه با توجه به تحقيقات انجام شده در اروپا وامريکای شمالی رشد مصارف خانگی و شخصی با سرعت بيشتری صورت می گيرد و در اين گروه شاهد رشد سالانه 6 – 7 درصدی می باشيم.

ميزان فروش اين محصولات در اروپا و امريکا سالانه بالغ بر هشت ميليارد دلار می باشد که حجم عظيمی از بازار نساجی را به خود اختصاص می دهد.

در زمينه انواع دستمالهای مرطوب طبق آخرين تحقيقات دسته اسپان لس بيشترين آمار و نياز بازار را دارا می باشدو پيش بينی می شود که تا سال 2013 ميلادی بيش از 50 درصد کل دستمالهای مرطوب از اسپان لس باشند و نتيجتا" ميزان تقاضای بازار جهت انواع ديگر رو به نزول و کاهش می باشد و نسل جديد دستمالهای مرطوب (ساخته شده از اسپان لس) بزودی جايگزين نسلهای گذشته اين محصول خواهد شد.

خصوصيت قابل تامل در دستمالهای مرطوب موثر بودن آنها در استفاده و مصرف خاص خود و همچنين کاهش هزينه و وقت در پاکيزه کردن ميباشد و نهايتا" مصرف کنندگان با توان نسبتا" اندک خريد نيز قادر به تهيه اين محصول بدليل قيمت متعادل و توجيه پذير آنها می باشند.

 

بدليل عدم توليد انبوه در ايران آمار رسمی و دقيقی در مورد مصرف در دسترس نمی باشد اما از آنجا که اين محصول مطابق با استانداردهای جهانی می باشد و به علاوه با فن آوری روز دنيا نيز تطابق دارد لذا پيش بينی می شود که در ايران نيز مورد استقبال عامه مصرف کنندگان قرار گيرد. از عوامل مهم اين پيش بينی تغيير تدريجی سبک زندگی در ايران از درآمد تک عضوی به درآمدهای چند عضوی خانواده می باشد. لذا ايجاد صرفه جويی در وقت و هزينه در ايران هم اکنون از مهمترين عوامل موفقيت يک محصول در بازار می باشد و اين محصول به لطف و  ياری خداوند به اين مهم دست خواهد يافت . اين پيش بينی در مورد چهار دسته ذکر شده دستمالهای مرطوب در ايران صادق می باشد.

از آنجا که جمعيت ايران طبق آمارهای رسمی در دسته جوانترين جمعيتها در جهان شناخته شده است لذا آمار ازدواج و تولد نوزادان نيز به دنبال آن افزايش خواهد يافت و آنگونه که پيش تر ذکر شد بدليل درآمدهای دو يا چند عضوی در خانواده ها نياز به محصولی که علاوه بر کارآيی مناسب در وقت نيز صرفه جويی داشته باشد به چشم می خورد که اين موضوع در مورد ديگر مصارف خانگی و شخصی نيز قابل تعميم می باشد.

نکته ديگر قابل توجه اين محصول آنست که به راحتی مورد استفاده تمامی اقشار با توانايي های متفاوت خريد و سبک زندگی می باشد و با توجه به جمعيت هفتاد ميليونی ايران مسلما" اين محصول در سالهای آتی جزيی از محصولات بهداشتی در خانواده های ايرانی خواهد بود و رشد روزافزون درخواست برای اين محصول پيش بينی ميگردد.

در انتها بايد خاطر نشان کرد که بدليل عدم توليد انبوه و برنامه ريزی شده اين محصول در ايران نياز به يک فرهنگ سازی مناسب در مصرف دستمالهای مرطوب در خانواده ها کاملا" محسوس بوده و اين بسترسازی نيز نيازمند توليد انبوه و در دسترس بودن محصول به مقدار کافی  در بازار کشور می باشد.

با توجه به گسترش روز افزون فرهنگ بهداشتي در جوامع بشري و استفاده روز افزون از انواع محصولاتي كه در ايجاد بهداشت موثر ميباشند ، مملكت ما نيز كم كم ناگزير از پذيرش اين فرهنگ خواهد بود. امروزه در كشورهاي پيشرفته تر استفاده از انواع دستمالهاي مرطوب و خشك به امري روزمره تبديل شده است به نحوي كه تقريبا زندگي بدون اين محصولات به امري محال تبديل شده است. دستمال هاي تميز كننده كودك ، دستمال هاي نظافت شخصي ، دستمال هاي پاك كننده آرايش خانمها ، دستمال هاي مرطوب كننده دست و صورت ، دستمال هاي تميز كننده لوازم منزل ، دستمال هاي الكترو استاتيك جهت گرد گيري لوازم و انواع Floor Cleaning  ها ، دستمالهاي مرطوب تخصصي با كاربرد هاي صنعتي و كارگاهي و بسياري مصارف ديگر امروزه جزئي از زندگي اين جوامع شده است.(از مصارف صنعتي و كارگاهي  به انواع دستمال هاي مرطوب براي اتومبيل ، دستمال هاي مرطوب پوليش چرم و چوب ، دستمال هاي مرطوب پاك كننده زنگ فلزات و غيره مي توان نام برد)..با توجه به پيش بيني آينده اين صنعت در كشور ، ايجاد اين واحد توليدي ميتواند بخشي از اين نياز را برآورد ه نمايد.